Systemy odzysku ciepła (SOC)

 

Koszt systemu SOC dla obiektu o napływie ścieków do 3 m³ w materiale od 4.000 zł do 7.000 zł brutto.

Koszt systemu SOC dla obiektu o napływie ścieków do 7 m³ w materiale od 9.000 zł do 14.000 zł brutto.

Koszt systemu SOC dla obiektu o napływie ścieków do 15 m³ w materiale od 15.000 zł do 20.000 zł brutto.1. Przeznaczenie.

Proponowane przez nas SOC to systemy przeznaczone do odzysku ciepła zrzucanego ze ściekami do kanalizacji sanitarnej.

2. Cel stosowania.

Celem stosowania SOC jest odzyskiwanie części ciepła, bezpowrotnie odprowadzanego ze ściekami sanitarnymi do kanalizacji. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na wielokrotne wykorzystanie części energii cieplnej w obiegu zamkniętym dla danego obiektu. Przekłada się to na obniżenie kosztów dostarczania ciepła dla tego obiektu.

3. Budowa i zasada działania.

SOC realizowane są poprzez zabudowanie na kolektorze ściekowym z danego obiektu urządzenia – rekuperatora ciepła RC, którego zadaniem jest czasowe przechowanie ciepłych ścieków sanitarnych w jego objętości i pobranie z nich ciepła. W objętości RC zabudowany jest wielkopowierzchniowy miedziany wymiennik ciepła, poprzez który przepływa zimna woda, pobierana w obiegu ciepłej wody użytkowej (cwu). Zimna woda, przepływając poprzez wymiennik, odbiera ciepło od ścieków schładzając je. Wstępnie podgrzana woda jest następnie dogrzewana do wymaganej temperatury. Dzięki takiemu rozwiązaniu, część energii cieplnej krąży w obiegu zamkniętym pomiędzy wymiennikem RC a punktami poboru cwu.

RC jest wykonywany indywidualnie dla danego obiektu z uwzględnieniem ilości odprowadzanych ścieków, ich rozkładu odpływu w ciągu doby, możliwości zabudowy i wpięcia do kolektora ściekowego.

Dla obiektów o dużym zużyciu cwu, np: hotelowych, gastronomicznych itp, może okazać się ekonomicznie uzasadnione zastosowanie do odbierania ciepła od ścieków, dodatkowego elementu pośredniego – pompy ciepła. Pompa ta, wpięta pomiędzy wymiennik RC a instalacje odbiorcze obiektu CO i cwu, będzie pozwalała na głębsze schładzanie ścieków, czyli zamknięcie w obiegu zamkniętym większej ilości energii cieplnej. Efektywność pracy tej pompy będzie bardzo wysoka, dzięki wysokiej temperaturze ścieków stanowiących dla niej dolne źródło.

W przypadku obiektów wyposażonych w przyobiektowe oczyszczalnie ścieków, wymienik RC można zabudować bezposrednio w objętości zbiornika oczyszczalni.

Proponowaną przez nas technologię odzysku można zastosować również w innych przypadkach zrzutu odpadowej energii cieplnej do otoczenia.

4. Przykładowe rozwiązania.

Dla domu jednorodzinnego rekuperator ciepła wykonywany jest jako fragment kolektora ściekowego o średnicy ø 250 mm i długości 1200÷1500 mm.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.