SKOJARZONE SYSTEMY DOLNEGO ŹRÓDŁA (SSDZ)

 

Koszt systemu SSDZ dla pompy ciepła typu s/w o mocy do 10 kW w materiale od 8.000 zł do 12.000 zł brutto.

Koszt systemu SSDZ dla pompy ciepła typu s/w o mocy do 20 kW w materiale od 14.000 zł do 22.000 zł brutto.

Koszt systemu SSDZ dla pompy ciepła typu s/w o mocy do 30 kW w materiale od 24.000 zł do 36.000 zł brutto.1. Przeznaczenie.

Proponowane przez nas SSDZ, to systemy przeznaczone do współpracy z pompami ciepła typu solanka-woda.

2. Cel stosowania.

Celem stosowania SSDZ jest stworzenie efektywnego dolnego źródła dla pompy ciepła typu solanka-woda, przy jednoczesnym wyeliminowaniu uciążliwości dolnego źródła dla systemu woda-woda.

3. Budowa i zasada działania.

SSDZ wykonywane są jako studnia, bądź studnie, z kręgów betonowych wypełnionych wodą gruntową. W objętości wodnej studni jest zabudowany wielkopowierzchniowy miedziany wymiennik ciepła o niskich oporach przepływu (niskie nakłady energii elektrycznej na pompowanie po stronie dolnego źródła). Wymienik ten służy do pobierania ciepła przez pompę typu solanka-woda oraz, jeżeli jest to konieczne, do ładowywania ciepłem objętości studni przez pole kolektorów słonecznych.

Proponowane przez nas rozwiązanie daje szereg korzyści w stosunku do innych systemów dolnego źródła. Warunki przepływu ciepła są optymalne, ponieważ wymiana ciepła odbywa się w wodzie. Dzięki temu, wydatek energetyczny jednego metra kwadratowego studni osiąga bardzo wysokie wartości.

Zastosowanie miedzianego wymiennika powoduje, że bezwładność wymiany ciepła jest mała, co jest ważne zarówno przy pobieraniu jak i zrzucaniu ciepła.

Odseparowanie od dolnego źródła przez wymienik, uwalnia nas od problemów z wydajnością pobierania i zrzucania wody oraz jej jakości, typowych dla systemu woda-woda.

Duża objętość wody w systemie SSDZ otoczonej silnie nawodnionym gruntem powoduje, że źródło takie jest efektywnym i stabilnym energetycznie rozwiązaniem. Dzięki temu efektywność pracy pompy solanka-woda, będzie w zakresie wysokiej efektywności systemu woda-woda.

Zabudowa tego systemu nie wymaga tak dużej powierzchni jak kolektor poziomy i tak dużych głebokości jak kolektory pionowe. Nie jest konieczny duży zakres robót ziemnych ani sprzęt specjalistyczny. System ten można regenerować poprzez wykorzystanie wód opadowych.

4. Przykładowe rozwiązania.

Dla pompy ciepła typu s/w o mocy grzewczej 7 kW system SSDZ będzie składał się z następujących elementów:
studni z kręgów betonowych o głębokości 10 m
pola kolektorów o powierzchni 10 m2

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.