ZBIORNIKI AKUMULACYJNO- BUFOROWE DO INSTALACJI GRZEWCZYCH


Pojemności:
1m3 z dwoma wymiennikami za 4000 zł netto
5m3 z dwoma wymiennikami za 7000 zł netto
10m3 z dwoma wymiennikami za 9000 zł netto

 

Przeznaczenie

Proponowane przez nas zbiorniki akumulacyjno- buforowe służą do przechowywania w nich energii cieplnej.

Gromadzona energia cieplna może pochodzić z pola kolektorów słonecznych, źródła ciepła na biomasę, odzysku ciepła technologicznego lub odpadowego, innego okresowego źródła taniej energii cieplnej. Zgromadzona energia jest pobierana na potrzeby technologiczne, podgrzewania wody użytkowej, ogrzewania, wentylacji lub inne.

Cel stosowania

Celem stosowania zbiorników jest okresowe przechowywanie taniej energii cieplnej pomiędzy momentem gdy jest ona dostępna a momentem, w którym jest wykorzystywana. Drugi powód stosowania buforów cieplnych to ich bezwładność cieplna.

Z jednej strony bezwładność ta jest potrzebna do przejęcia szczytu produkcji taniej energii cieplnej przy braku możliwości jej przejęcia przez odbiorniki, z drugiej strony bezwładność ta zapewnia stabilne długotrwałe zasilanie odbiorników tanią energią cieplną.

Budowa

Proponowane przez nas zbiorniki są budowne z uwzględnieniem indywidualnych wymagań instalacji, w której pracują. Ich pojemność jest dobierana odpowiednio do mocy i charakteru źródeł zasilania oraz potrzeb odbiorników. Medium, w którym jest przechowywana energia cieplna, to wodociągowa woda sieciowa. Woda ta jest zamknięta bezciśnieniowo w zbiorniku akumulacyjno – buforowym. Nie bierze udziału w procesach technologicznych, jest jedynie nagrzewana i chłodzona. Przeciętne parametry pracy zawierają się w zakresie od 30 C° do 80 C°. Dla tych parametrów pracy powłoka, utrzymująca objętość wodną zbiornika, wykonywana jest z tworzyw sztucznych. Zapewnia to odporność na korozję oraz korzystne ceny w stosunku do rozwiązań z płaszczem stalowym.

Do połączenia hydraulicznego ze źródłami oraz odbiornikami, wykonywane są wielkopowierzchniowe miedziane wymienniki ciepła, które pracują zanurzone w objętości wodnej zbiornika. Wymienniki te charakteryzują się bardzo niskimi oporami przepływu. Izolacja termiczna jest wykonywana odpowiednio ze styropianu, poliuretanu, wełny szklanej lub skalnej.

Przykładowe rozwiązanie

Prezentowane przykładowe rozwiązanie to zbiornik akumulacyjno – buforowy o pojemności 6 metrów sześciennych, zabudowany w gruncie pod posadzką garażu domu jednorodzinnego. Powłoka zbiornika wykonana jest z tkaniny PCV zbrojonej włóknem szklanym, wyposażona we właz rewizyjny 600 x 600 mm i przejście instalacyjne O 150 mm. Zbiornik jest izolowany wokół styropianem 200 mm, przykryty płytą żelbetową i wyposażony w cztery zespoły wymienników ciepła. Zespół pierwszy pracuje na glikolu przekazując ciepło z pola kolektorów słonecznych o powierzchni 26 metrów kwadratowych. Zespół drugi umożliwia zrzut nadmiaru ciepła z kominka z płaszczem wodnym. Zespół trzeci pozwala pobierać ciepło do układu CO. Zespół czwarty ogrzewa w przepływie wodę użytkową.

Korzyści z zastosowania powyższego układu to: możliwość przechowywania do 500 kWh energii i wspomaganie co i cwu przez bezpłatną energię słoneczną i tanią energię z drewna, oraz poprawa stabilności i efektywności pracy kominka z płaszczem wodnym, dzięki stałemu odbiorowi ciepła gdy jest produkowane ( niższe straty kominowe ), jak również przy jego rozpalaniu ( niższe straty rozruchu dzięki ciepłemu powrotowi ). Powyższe przedłada się na niskie zużycie opału w kominku i gazu do poziomu 20% -:- 40%, przy komforcie stałej temperatury przez całą dobę w pomieszczeniach mieszkalnych o powierzchni blisko 200 metrów kwadratowych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.